Fastket AI

ระบบ AI อัจฉริยะ ที่ช่วยให้ “การตลาดออนไลน์” ของคุณเป็นเรื่องง่าย

,530
ลูกค้าที่ใช้บริการเรา
,282
กลุ่ม Audience ที่เรามี

ขั้นตอนการทำงาน

images/system/graphic
  • ตั้งค่าการค้นหา เลือกประเภทธุรกิจ,ธุรกิจ และงบประมาณที่คุณมี เพื่อให้ระบบ AI ประมวลผลงาน
  • เลือกกลุ่มเป้าหมาย เลือกกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการดูรายละเอียด
images/system/graphic
images/system/graphic
  • ประมวลผล ระบบ AI ประมวลผลตามการตั้งค่าของคุณ
  • นำไปใช้งานจริง นำกลุ่มเป้าหมายไปใช้ในบัญชีโฆษณา Facebook , Google ของคุณ
images/system/graphic

ทำไมต้องเรา

ลูกค้าของเรา